QISC chuyên đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng khu đô thị. Thi công xây lắp, duy tu bảo dưỡng công trình, kinh doanh thương mại dịch vụ...

Hệ thống đăng ký hiện đang không được mở.

← Quay lại Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi | QISC