Thời tiết

 
 

Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 15,043.93 15,685.40
CAD 17,015.29 17,740.83
CHF 25,275.78 26,353.55
CNY 3,241.81 3,380.55
DKK - 3,457.60
EUR 24,613.38 25,991.59
GBP 28,653.47 29,875.26
HKD 2,921.70 3,046.28
INR - 295.80
JPY 164.43 174.07
KRW 15.48 18.86
KWD - 79,194.57
MYR - 5,160.30
NOK - 2,169.39
RUB - 305.41
SAR - 6,493.78
SEK - 2,219.49
SGD 16,982.46 17,706.60
THB 599.96 692.24
USD 23,280.00 23,650.00
Nguồn: webgia.com