Xí nghiệp Thương mại dịch vụ

Địa chỉ: 31 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 055 3 720 342

Logo QISC

GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

  • Xí nghiệp Thương mại dịch vụ thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 58/QĐ-QISC ngày 07 tháng 04 năm 2015.
  • Trụ sở làm việc tại: 31 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
  • Giám đốc Xí nghiệp: Ông Nguyễn Xuân Vinh (Phó giám đốc Công ty kiêm nhiệm)

CHỨC NĂNG

Thực hiện những công việc do Công ty giao phù hợp với bộ máy chức và năng lực của Xí nghiệp. Cụ thể:

  • Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm phụ.
  • Kinh doanh gas và các phẩm liên quan.

* Tùy theo tình hình thực tiễn, Xí nghiệp có thể được bổ xung chức năng để thực hiện các ngành nghề khác theo đăng ký kinh doanh của Công ty.

NHIỆM VỤ

  • Xây dựng kế hoạch, dự án sản xuất, kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính hàng quý, năm theo phương hướng, kế hoạch phát triển chung của Công ty; xây dựng đề án tổ chức; các nội quy, quy chế quản lý của Xí nghiệp như: Quy chế tài chính, Đơn giá tiền lương, Quy chế trả lương, Nội quy lao động, Quy chế làm việc,… trình Giám đốc Công ty phê duyệt và triển khai thực hiện..
  • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước và Công ty;
  • Lập báo cáo tình hình kinh doanh hàng tuần, tháng và đột xuất cho Ban Giám đốc Công ty; thực hiện việc báo cáo, thu nộp các khoản thuế, phí, kê khai thuế, thanh quyết toán và trích lập các quỹ theo quy định của Công ty và Nhà nước;
  • Xây dựng quy định vè phân công, phân cấp; chế đọ làm việc và các mối quan hệ nội bộ giữa các cấp, các bộ phận, đoàn thể trong Xí nghiệp, nhằm đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất, công tác Công ty giao.

BẠN ĐANG TÌM KIẾM CÁC DỊCH VỤ XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ?