Quá trình phát triển

Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của QISC

Logo QISC

Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2003

  Thành lập: Công ty PTHT Dung Quất và Công ty PTHT các KCN Quảng Ngãi

  Tháng 01/2003, được sự đồng ý của Thủ tướng chính phủ, Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 09/2003/QĐ-UB ngày 13/01/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trụ sở đặt tại: 37 Hùng Vương, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp.
  Và vào tháng 9/2003, được sự đồng ý của Thủ tướng chính phủ, Công ty Phát triển hạ tầng Dung Quất đã được thành lập theo Quyết định số 477/QĐ-BQL ngày 26/09/2003 của Trưởng ban Ban quản lý KKT Dung Quất. Công ty có trụ sở đặt tại: Phân khu công nghiệp Sài Gòn Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu để làm chủ đầu tư dự án Phân khu công nghiệp Sài Gòn -Dung Quất.

 • 2005

  Đổi tên: Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng khu kinh tế Dung Quất

  Năm 2005, sau 2 năm được thành lập và phát triển thì Công ty phát triển hạ tầng Dung Quất được thay đổi tên gọi thành Công ty phát triển cơ sở hạ tầng khu kinh tế Dung Quất để phù hợp với việc chuyển đổi của Khu công nghiệp Dung Quất thành Khu kinh tế Dung Quất.

 • 2009

  CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU SANG CÔNG TY TNHH MTV

  Đầu năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển Công ty phát triển cơ sở hạ tầng khu kinh tế Dung Quất và Công ty phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Quảng Ngãi thành Công ty TNHH MTV trực thuộc UBND tỉnh theo công văn số 1440/VPCP-ĐMDN ngày 09/03/2009.

  Trên cơ sở đó cuối năm 2009 UBND tỉnh có Quyết định chuyển Công ty phát triển cơ sở hạ tầng khu kinh tế Dung Quất thành Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển hạ tầng Dung Quất theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 và chuyển Công ty phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Quảng Ngãi thành Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển hạ tầng Quảng Ngãi theo Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 . Hai công ty chuyển hoạt động từ đơn vị sự nghiệp có thu thành đơn vị hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

 • 2012

  HỢP NHẤT: CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ KDDV QUẢNG NGÃI

  Đầu năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định về việc hợp nhất Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng Dung Quất và Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Ngãi thành Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi. Đồng thời tiếp nhận 24 nhân sự từ BQL các dự án đầu tư xây dựng Quảng Ngãi.

 • 2016

  PHÁT TRIỂN VÀ NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH

  Từ năm 2012 đến nay, QISC đã và đang phát triển một các mạnh mẽ với chiến lược phát triển thành một doanh nghiệp mạnh, bền vững, hoạt động đa ngành nghề, lấy nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp - đô thị làm chủ đạo song song với phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại - dịch vụ để trở thành 02 lĩnh vực trọng tâm của QISC, tạo động lực để thúc đẩy các lĩnh vực, ngành nghề khác.
  Qua các năm hoạt động, các chỉ tiêu SXKD của QISC như: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách luôn tăng trưởng, đời sống người lao động được nâng cao... QISC đang từng bước khẳng định thương hiệu của mình qua thành công của các dự án mà công ty đã và đang thực hiện. Sự phát triển mạnh và bền vững của Thành phố Quảng Ngãi nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung.