Xí nghiệp Xây lắp

Địa chỉ: 37 Hùng Vương, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi. ĐT: 055 3 720 340

Logo QISC

GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP XÂY LẮP

 • Xí nghiệp Xây lắp thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 38/QĐ-QISC ngày 17 tháng 05 năm 2012.
 • Trụ sở làm việc tại: 37 Hùng Vương, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
 • Giám đốc Xí nghiệp: Ông Trần Minh Hoàng

CHỨC NĂNG

 • Thực hiện xây lắp các công trình do Công ty giao phù hợp với bộ máy và năng lực Xí nghiệp
 • Tùy theo tình hình thực tiễn, Xí nghiệp có thể tăng cường lực lượng để thực hiện các ngành nghề khác theo đăng ký kinh doanh của Công ty.

NHIỆM VỤ

 • Phối hợp với các Phòng chức năng tham gia công tác lập hồ sơ đấu thầu;
 • Lập thiết kế bản vẽ tổ chức thi công khi có yêu cầu;
 • Thi công theo đúng bản vẽ và đúng kỹ thuật, chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và chất lượng, khối lượng, vật tư của các công trình;
 • Chủ động triển khai việc xây lắp tại công trình gồm: bố trí nhân sự kỹ thuật, công nhân; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ;
 • Chủ động đề xuất công tác nghiệm thu, bàn giao, hoàn công, lên khối lượng thanh quyết toán các hạng mục và toàn bộ công trình;
 • Chủ động tìm kiếm việc làm, hợp đồng công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao;
 • Theo dõi hợp đồng gồm: hợp đồng xây lắp chính, hợp đồng với các thầu phụ và hợp đồng giao việc.

BẠN ĐANG TÌM KIẾM CÁC DỊCH VỤ XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ?