Xí nghiệp Tư vấn thiết kế và QLDA Đầu tư

Địa chỉ: 31 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 055 3 720 341

Logo QISC

GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

 • Xí nghiệp Tư vấn thiết kế và Quản lý dự án đầu tư thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 40/QĐ-QISC ngày 17 tháng 05 năm 2012.
 • Trụ sở làm việc tại: 31 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
 • Giám đốc Xí nghiệp: Ông Phạm Châu Hòa

CHỨC NĂNG

 • Thực hiện công tác: Khảo sát, thiết kế; Tư vấn giám sát; Tư vấn quản lý dự án đầu tư; Tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng;
 • Tùy theo tình hình thực tiễn, Xí nghiệp có thể được tăng cường lực lượng để thực hiện nhiệm vụ khác theo ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

NHIỆM VỤ

 • Thực hiện công tác Tư vấn giám sát, Quản lý dự án công trình do Công ty trực tiếp giao hoặc ký hợp đồng với các Chủ đầu tư khác.
 • Khảo sát, Thiết kế kỹ thuật thi công và lập dự toán các công trình do Công ty làm chủ đầu tư hoặc ký hợp đồng với các Chủ đầu tư khác.
 • Tư vấn, đấu thầu, chuẩn bị và lập hồ sơ mời thầu; Lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho các chủ đầu tư khác.
 • Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình khi có yêu cầu;
 • Khoan khảo sát , thăm dò địa chất khoáng sản.
 • Định giá xây dựng và thực hiện dịch vụ tư ván đầu tư.

BẠN ĐANG TÌM KIẾM CÁC DỊCH VỤ XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ?