Lĩnh vực hoạt động

Giới thiệu các lĩnh vực hoạt động của QISC

Logo QISC

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lĩnh vực hoạt động của công ty QISC được chia làm 4 lĩnh vực chính như sau:

  • Đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp
  • Đầu tư, phát triển hạ tầng khu đô thị
  • Thi công xây lắp, duy tu bảo dưỡng công trình
  • Kinh doanh thương mại – dịch vụ

Hạ tầng KCN

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng công nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng các cụm, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu tái định cư, dịch vụ hậu cần.

Hạ tầng khu đô thị

Đầu tư, phát triển và khai thác hạ tầng các khu đô thị, đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác khu nhà ở cho người lao động thu nhập thấp và chuyên gia trong Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp.

Bồi thường, giải phóng mặt bằng

Lập và triển khai các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để phục vụ cho phát triển đô thị và công nghiệp.

Kinh doanh bất động sản

Hoạt động kinh doanh bất động sản, bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Tư vấn xây dựng

Tư vấn thiết kế. giám sát và quản lý dự án đầu tư.

Duy tu bảo dưỡng công trình

Quản lý, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật trong Khu kinh tế và các Khu công nghiệp.

Hoạt động xây lắp

Thi công các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, hoạt động xây dựng chuyên dụng…

Xử lý nước thải, rác thải

Thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn,  thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu…

Xử lý và cung cấp nước

Xử lý và cung cấp nước sạch cho các nhà máy, xí nghiệp trong KCN

Kinh doanh xăng dầu, Gas

Kinh doanh xăng, dầu, gas và các sản phẩm liên quan; Cung ứng sản phẩm Gas bình thương hiệu Hoang Sa Gas.

Khai thác khoáng sản

Khai thác và chế biến khoáng sản…

Các dịch vụ khác

Dịch vụ cho thuê nhà ở công nhân, cho thuê sân bóng, vệ sinh công trình và cảnh quan, bán buôn vật liệu, cho thuê kho bãi…