Xử lý nước thải công nghiệp

QISC cung cấp dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp, công ty trên địa bàn KCN Quảng Phú – TP Quảng Ngãi và KKT Dung Quất.

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Là một đơn vị quản lý hạ tầng Khu công nghiệp Quảng Phú (TP Quảng Ngãi), Khu công nghiệp Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), và Phân khu CN Sài Gòn – Dung Quất. QISC đã đầu tư và đưa vào hoạt động 2 trạm xử lý nước thải:

  • Trạm xử lý nước thải Phân khu công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất: Được đầu tư và đưa vào hoạt động vào năm 2003. Công suất xử lý đạt 2500 m³/ngày/đêm. Với công nghệ hiện đại theo quy trình xử lý cơ học – hóa lý – sinh học, sẽ thu gom và xử lý toàn bộ nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp trong Phân khu công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất, đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt cột B theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945:2005.
  • Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Quảng Phú: Được đầu tư và đưa vào hoạt động vào năm 2010. Công suất xử lý đạt 6000 m³/ngày/đêm. Với công nghệ hiện đại theo quy trình xử lý cơ học – hóa lý – sinh học, sẽ thu gom và xử lý toàn bộ nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp trong KCN Quảng Phú, đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt cột B theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945:2005

CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

  • Khách hàng trong KCN Quảng Phú và Phân khu CN Sài Gòn – Dung Quất: Chúng tôi cung cấp dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp. Nếu quý khách hàng đăng ký dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành đấu nối đường ống nước thải từ nhà máy vào đường ống nước thải dẫn về trạm xử lý tập trung để xử lý với giá cả hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường.
  • Khách hàng bên ngoài các Khu công nghiệp: Chúng tôi cung cấp dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp nằm ngoài các khu công nghiệp có lượng nước thải cần xử lý được thu gom để xử lý định kỳ. Nếu quý khách hàng đăng ký dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành thu gom nước thải và vận chuyển nước thải bằng xe bồn về trạm xử lý tập trung để xử lý với giá cả hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường.

GIÁ DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Giá dịch vụ XLNT của KCN Quảng Phú được tính theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 6/9/2013.

Mọi thông tin về đăng ký dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp xin liên hệ:

Xí nghiệp duy tu bảo dưỡng công trình
Địa chỉ: Phân khu CN Sài Gòn – Dung Quất, Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi
ĐT: 055 3 632 069
Fax: 055 3 632 069
Email: xndtbd@gmail.com