Tin tức

DANH NGÔN CUỘC SỐNG

Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào.

Khuyết danh

 

 THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian phát hành và thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 116 lô đất ở đoạn từ đường sắt Bắc Nam đến đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới.

 

Căn cứ điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với với các lô đất đoạn từ Đường Sắt Bắc Nam đến đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới;

Căn cứ Quyết định 275/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 116 lô đất đoạn từ đường sắt Bắc Nam đến đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bàu Giang – Cầu Mới;

Căn cứ Giấy ủy quyền ngày 10/6/2020 của Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư, xây dựng  và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi ủy quyền cho Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư, xây dựng  và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi.

Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi đã thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 71/TB-QISC với nội dung như sau:

  1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) (Địa chỉ: 31 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi – Điện thoại: (0255) 3720333 – Fax: (0255) 3720334)    

  1. Tên tài sản, chất lượng tài sản đấu giá tài sản:

* Tài sản: 116 lô đất ở đoạn từ đường sắt Bắc Nam đến đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới.

– Tổng số lô: 116 lô đất ở

– Tổng diện tích: 20.016,1 m2

– Chất lượng của tài sản đấu giá: Các lô đất ở thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới được đầu tư hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và quy hoạch xây dựng được phê duyệt, nội dung cụ thể nêu tại Điều 4, Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

  1. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

 Tổng giá khởi điểm: 380.339.000.000 (Bằng chữ:Ba trăm tám mươi tỷ ba trăm ba mươi chín triệu  đồng ).

(chi tiết giá khởi điểm của từng lô đất được phê duyệt tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 21/04/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).

  1. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Các Tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 116 lô đất ở đoạn từ đường sắt Bắc Nam đến đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới liên hệ trực tiếp với QISC theo tên và địa chỉ nêu trên để được cung cấp 01 bộ Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đã được QISC phê duyệt.

 5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

– Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá được nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của QISC nhưng phải đảm bảo QISC nhận được trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ: trước 8h giờ 00 phút ngày 12 tháng 6 năm 2020.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) (Địa chỉ: 31 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi – Điện thoại: (0255) 3720333 – (0255) 3720335

Nay để thu hút thêm tổ chức đấu giá tài sản tham gia, QISC xin thông báo gia hạn thời gian phát hành và thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia với nội dung như sau:

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

– Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá được nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của QISC nhưng phải đảm bảo QISC nhận được trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ: trước 8h giờ 00 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020.

– Các nội dung khác theo thông báo số số 71/TB-QISC không thay đổi.

QISC thông báo đến các Tổ chức đấu giá tài sản biết và liên hệ./.

Người đăng: admin
Admin www.qisc.com.vn

Trả lời

Tin tức

DANH NGÔN CUỘC SỐNG

Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào.

Khuyết danh

 

 THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian phát hành và thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 116 lô đất ở đoạn từ đường sắt Bắc Nam đến đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới.

 

Căn cứ điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với với các lô đất đoạn từ Đường Sắt Bắc Nam đến đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới;

Căn cứ Quyết định 275/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 116 lô đất đoạn từ đường sắt Bắc Nam đến đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bàu Giang – Cầu Mới;

Căn cứ Giấy ủy quyền ngày 10/6/2020 của Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư, xây dựng  và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi ủy quyền cho Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư, xây dựng  và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi.

Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi đã thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 71/TB-QISC với nội dung như sau:

  1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) (Địa chỉ: 31 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi – Điện thoại: (0255) 3720333 – Fax: (0255) 3720334)    

  1. Tên tài sản, chất lượng tài sản đấu giá tài sản:

* Tài sản: 116 lô đất ở đoạn từ đường sắt Bắc Nam đến đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới.

– Tổng số lô: 116 lô đất ở

– Tổng diện tích: 20.016,1 m2

– Chất lượng của tài sản đấu giá: Các lô đất ở thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới được đầu tư hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và quy hoạch xây dựng được phê duyệt, nội dung cụ thể nêu tại Điều 4, Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

  1. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

 Tổng giá khởi điểm: 380.339.000.000 (Bằng chữ:Ba trăm tám mươi tỷ ba trăm ba mươi chín triệu  đồng ).

(chi tiết giá khởi điểm của từng lô đất được phê duyệt tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 21/04/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).

  1. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Các Tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 116 lô đất ở đoạn từ đường sắt Bắc Nam đến đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới liên hệ trực tiếp với QISC theo tên và địa chỉ nêu trên để được cung cấp 01 bộ Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đã được QISC phê duyệt.

 5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

– Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá được nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của QISC nhưng phải đảm bảo QISC nhận được trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ: trước 8h giờ 00 phút ngày 12 tháng 6 năm 2020.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) (Địa chỉ: 31 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi – Điện thoại: (0255) 3720333 – (0255) 3720335

Nay để thu hút thêm tổ chức đấu giá tài sản tham gia, QISC xin thông báo gia hạn thời gian phát hành và thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia với nội dung như sau:

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

– Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá được nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của QISC nhưng phải đảm bảo QISC nhận được trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ: trước 8h giờ 00 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020.

– Các nội dung khác theo thông báo số số 71/TB-QISC không thay đổi.

QISC thông báo đến các Tổ chức đấu giá tài sản biết và liên hệ./.

Người đăng: admin
Admin www.qisc.com.vn

Trả lời