Tin tức

DANH NGÔN CUỘC SỐNG

Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào.

Khuyết danh

 

 THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 08 lô đất thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới.

 

Căn cứ điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 45/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với với 10 lô đất thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới;

Căn cứ Quyết định 355/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bàu Giang – Cầu Mới;

Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) (Địa chỉ: 31 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi – Điện thoại: (0255) 3720333 – Fax: (0255) 3720334)            

  1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

* Tên tài sản: 08 lô đất thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới.

– Tổng số lô: 08 lô đất ở

– Tổng diện tích: 1.299,3 m2  

* Số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Các lô đất ở thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới được đầu tư hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và quy hoạch xây dựng được phê duyệt, nội dung cụ thể nêu tại Điều 4, Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

  1. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

 Tổng giá khởi điểm: 49.809.738.000 (Bằng chữ:Bốn mươi chín tỷ tám trăm lẻ chín triệu bảy trăm ba mươi tám nghìn đồng).

(chi tiết giá khởi điểm của từng lô đất được phê duyệt tại Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).

  1. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

4.1 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

– Có địa chỉ trụ sở rõ ràng, có 01 hội trường (sở hữu hoặc đi thuê) để tổ chức đấu giá với số lượng ít nhất 60 chỗ ngồi.

– Có đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo cho quá trình tổ chức đấu giá.

4.2 Phải xây dựng và đề xuất Phương án đấu giá khả thi và hiệu quả.

4.3 Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tổ chức đấu giá tài sản:

– Có Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 (Có bản sao chứng thực để chứng minh, thời gian chứng thực không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ).

– Có tối thiểu 01 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại công ty. Đấu giá viên phải có: chứng chỉ hành nghề đấu giá còn thời hạn sử dụng, thẻ đấu giá viên, tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định và Hợp đồng Lao động với Tổ chức đấu giá tài sản (Có bản sao chứng thực để chứng minh, thời gian chứng thực không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ).

– Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản và tối thiểu 01 Hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành công trong thời gian 02 năm gần nhất (Kèm theo hợp đồng để chứng minh).

4.4 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp: Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

4.5 Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

4.6 Cam kết bảo mật thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá và thực hiện đúng trình tự, thủ tục về đấu giá tài sản.

4.7 Nội dung khác:

Trường hợp nhiều Tổ chức đấu giá tài sản có hồ sơ đăng ký được đánh giá đảm bảo tất cả các tiêu chí nêu trên thì Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất là tổ chức được lựa chọn.

  1. Số lượng, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Số lượng hồ sơ đăng ký tham gia: 01 bộ hồ sơ phải còn niêm phong.

Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính, kể từ lúc 13h00 phút ngày 25/8/2020 đến 16h30 phút ngày 31/8/2020.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) (Địa chỉ: 31 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi – Điện thoại: (0255) 3720333 – (0255) 3720335.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp. Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân). Không hoàn trả hồ sơ đối với các tổ chức không được lựa chọn.

Nay QISC thông báo đến các Tổ chức đấu giá tài sản biết và liên hệ./.

Người đăng: admin
Admin www.qisc.com.vn

Trả lời